top of page

Kullanıcı

Açık Rıza Metni

AÇIK RIZA METNİ

Şirketimiz ADKB Akademie der kreativen Bildung GmbH (“Come4Wok”) tarafından www.come4work.com, internet sitesi üzerinden yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Amacımız, Almanya’da iş bulma ve kariyer geliştirme konusunda, meslek dalına yönelik bir insan kaynağı havuzu oluşturarak, uluslararası kriterlere uygun, küresel bir iş dünyası ve insan kaynağı yaratmak ve aynı küresel düzeyde bir iş iletişim ağı oluşturmaktadır. Dolayısı ile internet sitemiz, “Üye” olma şartlarını gerçekleştirerek sitemize giriş yapan ve hizmet almak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Kişiye özgü bu avantajların sunulması için ise bazı kişisel verilerinizin aşağıda detaylandırıldığı şekilde belirtilen amaçlarla işlenmesi gerekebilmektedir.

Siz “Üye”lerimizin memnuniyetinin sağlanması için işlenmesi gereken kişisel verilerinizden bazıları; gerek Alman hukukunun kişisel verileri koruyan kanunları, gerekse Türkiye’den kayıt olan Türk üyelerin de haklarının korunduğu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması nedeniyle, ancak siz “Üye” lerimizin konu özelinde beyan edeceği açık rızalarına bağlıdır.

a. İşlenen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:

Siz “Üye” lerimizin çevrimiçi ve/veya basılı dökümanlar vasıtasıyla paylaştığı kimlik bilgileriniz (isim, soyisim, doğum tarihi, uyruk, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, pasaport geçerlilik tarihi, pasaport numarası,vs.), iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, adres, cep telefonu numarası,vs. bilgileriniz); internet sitemizi kullanımınız sırasında toplanan “Üye” özgeçmiş bilgileriniz (diploma, sertifika,referans, vs. bilgiler), finans bilgileriniz (banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kart bilgileri,vs.bilgileriniz), işlem güvenliği bilgileri (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri, şifre bilgileri, bağlantı zamanı / süresi gibi trafik verileri, çerez kayıtları) ile internet tarayıcımız ve internet sitemizi kullanırken internet tarayıcınızdaki tercihlerinize göre toplanabilecek lokasyon verileriniz işlenecektir.

b. İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi:

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, rıza göstererek Come4Work üyesi olmanız halinde; size iş imkanı sağlanması, ilanların belirlenmesi, hedef kitle belirlenmesi, “Üye” hareketleriniz takip edilerek kullanıcı deneyiminizi arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, haber ve bilgi akışı sağlanması ve Come4Work’e ait internet sitesi’nin işleyişinin geliştirilmesi ve “Üye” ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin

yürütülmesi, pazar araştırmaları, “Üye” memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile “Üye” ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere Come4Work ile anlaşmalı profesyonel iş ortaklarının ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Come4Work’ün sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, tüm bu açıklanan kapsamlarda sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; Alman hukukunun ilgili mevzuatının gerektiği hükümler ile Türk Hukuk Mevzuatının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) madde 5.ve 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurt içindeki (Almanya)üçüncü kişilerle, iş ortaklarımızla, çözüm ortaklarımızla ve tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

c. İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız:

Gerek Alman Hukuku İlgili mevzuatı ve gerekse KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini

  isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahipsiniz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin hak ve talepleriniz ile ilgili başvuru yöntemlerine Aydınlatma Metni’nde yer alan ayrıntılı bilgilerle ulaşabilirsiniz.

 

Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde “Kayıt Ol” sayfasında beyan ettiğiniz irade ile açık rızanızın da olduğunu ve verilerinizin yukarıda izah edildiği şekilde paylaşılmasına muvafakat ettiğiniz kabul edilecektir.

bottom of page