top of page

Kullanıcı

Almanya'da mühendislik işleri

Çalışan Adayı Kullanıcı Sözleşmesi

BİREYSEL KULLANIM KOŞULLARI

1. Come4Work, meslek dalına yönelik bir insan kaynakları havuzu oluşturarak, uluslararası kriterlere uygun, küresel bir iş dünyası ve insan kaynağı yaratmayı amaçlamakta ve aynı küresel düzeyde bir iş iletişim ağı kurmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, bireysel üyelerine internet üzerinde özgeçmiş hazırlama, kaydetme ve iş başvurusu yapma olanağı tanımaktadır.

Come4Work’e kayıt olarak bireysel üyelik oluşturan kullanıcılar işbu sözleşme içinde "Üye" olarak adlandırılır ve alacakları hizmetler karşılığı, kayıt sırasında bir sene için, 300-€ Net ve %19 vergisi 57-€ dahil toplam 357-Euro (ÜçyüzelliyediEuro) ödeme yaparlar. Bu süre zarfında Come4Work tarafından Üye’nin Almanya’da işe girişi gerçekleşirse, taraflar arasındaki iş akdinin oluşturulması , vize başvurularının takibi ve bilgilendirilme gibi işe giriş ve ülkeye kabul prosedürlerinde danışmanlık hizmeti verilir.

2. Üye, özgeçmiş kapsamında vermiş olduğu tüm bilgilerin ve başvurusuna eklediği dökümanların doğru, geçerli ve güncel olduğunu kabul eder. Söz konusu bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı, eksik veya aldatıcı/yanıltıcı olması nedeniyle Come4Work’un ve/veya 3.kişilerin herhangi bir zarara uğraması halinde tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt eder.

3. Come4Work, internet sitesi üzerinden oluşturduğunuz özgeçmişinize uygun iş ilanları veren işverenler ile sizleri buluşturarak ,tarafların anlaşabilecekleri ortamları hazırlar. Tarafların kendilerinden kaynaklanan sebeplerle görüşme gerçekleştirememeleri ya da anlaşamamalarından veya taraflar arasında çıkabilecek sorunlardan Come4Work sorumluluk kabul etmez. İş akdi imzalama aşamasına gelindiğinde Come4Work “Üye” ye hem sözleşmenin hazırlanmasında hem de vize başvuru aşamalarında danışmanlık hizmeti vererek bu süreci “Üye “ için kolaylaştırır.
 

4. Bu kapsamda, Üyenin, Come4Work’de yer alan özgeçmişi vasıtasıyla kişisel bilgilerini paylaşması, söz konusu bilgilerin Aydınlatma Metni’nde açıklanan hukuki sebep ve amaçlar çerçevesinde Come4Work tarafından belirlenecek/uygun bulunacak şekilde kullanımına muvafakat edildiği anlamına gelecektir. Siteye kaydedilen bilgilerin diğer Üyeler ve/veya 3. kişiler eliyle kullanılmış olması ve/veya Almanya’nın, kişilik haklarınızı koruyan ilgili Kanunlarında düzenlenen manevi haklarınızın ihlaline yönelik durumların gerçekleşmesinde ve/veya her ne şekilde olursa olsun herhangi bir zarara uğramanız halinde, Come4Work’ün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. İşveren şirketler, iş ilanlarına başvuruda bulunan iş arayanlar ile Come4Work aracılığı ile iletişim kuracaklardır. “Üye”ye telefon, sms ya da e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır.

6. Come4Work; banner veren şirketlerin internet sitelerine erişim (link) sağlamaktadır. Come4Work, erişim verdiği sitelerin bilgi kullanımı, etik ilkeleri ve gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir.


7.Come4Work üyeleri, site üzerinde beğendikleri haber, yazı ya da iş ilanlarını yakınlarına ya da arkadaşlarına gönderebilmektedir. Bu işlem yapılırken üyenin belirttiği alıcı e-posta adresi, sitenin promosyonel aktivitelerini duyurmak dışında başka amaç için kullanılmayacaktır.


8. Come4Work'te yayınlanan yazı, grafik ve istatistikler (Materyaller) üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz. Sitede yer alan içerik materyalleri ya da site kullanım kolaylıkları Come4Work izni alınmadan başka mecralarda yayınlanamaz veya diğer internet sitelerine erişim verilemez.

9. Come4Work üye ve ziyaretçilerinin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek ve site etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

10. Üye, üyelikten ayrılması durumunda Come4Work’ten herhangi bir hak talep edemez. Come4Work; Üyenin üyeliği sona erdirmesi veya bunu talep etmesi halinde yasal olarak tutması gerekli veriler dışında Üye’ ye ait verileri, Üye’ nin talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder.

 

Gizlilik Prensipleri


1. Bireysel ve kurumsal üyelerimizin tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak Come4Work üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşımınız sağlanmaktadır.

2. Üye'nin Siteden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenizin gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandıramazsınız.

3. Üye adı ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan Come4Work sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, Üye'ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda Come4Work bilgilendirilmelidir.

4. Come4Work üyesi olarak belirlenen güvenlik-gizlilik prensiplerine uymayan ve dikkate almayan bireysel üyelerden Come4Work güvenlik-gizlilik prensiplerinin aksi yönünde bir durumla karşılaşma halinde Come4Work sorumluluk taşımamaktadır. Bu tür olumsuz bir durumla karşılaşıldığı takdirde "Müşteri İlişkileri" birimimiz ile irtibata geçilmesi ayrıca önerilmektedir.

5. Come4Work, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3. kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3. kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir Üye’ye dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu Come4Work kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

6. “Veri Sorumlusu” Come4Work tarafından, işbu Sözleşme vasıtasıyla toplanan Üye’nin kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan bilgileri , her bir ülkenin kendi mevzuatına göre olduğu gibi,  Türkiye’den kayıt olan Üyeler için de (“Kişisel Veri”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” nedenleriyle Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği madde 3/1(j) kapsamında iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etmek amacıyla işlenecek ve bu amacın gerektirdiği süre ve ölçüyle sınırlı olarak saklanabilecek ve veri işleme amaçları ile sınırlı olarak Come4Work tarafından kurumsal üyelerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarılabilecektir.

7. Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında işlenen kişisel verilerine ilişkin hakları KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenmiştir. Üye, işlenen kişisel verilerine ilişkin ve söz konusu haklarını kullanmak için ayrıntılı bilgiye www.come4work.com adresinde yer alan Aydınlatma Metni üzerinden ulaşabilir.

8. Come4Work üyeleri, özgeçmişlerini oluştururken dilerlerse referans kişilerine ait bilgiler paylaşabilmektedir. Üyeler söz konusu veri paylaşımı konusunda Referans kişilerine karşı veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur ve KVKK uyarınca “veri sorumlusu” sıfatı sebebiyle Üyelerinin, referans kişilerine ait bu bilgileri Come4Work paylaşmadan önce, ilgili kişileri KVKK’ya uygun bir şekilde bilgilendirme ve açık rızalarını alma yükümlülüğü bulunmaktadır.

9. KVKK kapsamında, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Söz konusu kişisel veriler ancak açık rıza ile işlenebilmektedir. “Dosya Özgeçmiş” kısmında Üyelerin dosya olarak yüklediği evraklarda üyelerin özel nitelikli kişisel verilerinin yer alması halinde Üye, söz konusu verilerin yukarıda açıklanan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenmesi ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına dosya yükleyerek muvafakat etmiş sayılacağını beyan ve kabul etmektedir.

10. Üye özgeçmişini Come4Work sitesi üzerinden oluştururken, özel nitelikli kişisel verilere ait doldurabileceği alanlarda, üyelere bilgilendirme yapan metinler bulunmaktadır. Üyenin ilgili metinleri okuyarak, yalnızca özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine onay veriyorsa, özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin alanları dolduracaktır. Özel nitelikli kişisel verilere ilişkin alanların doldurulup doldurulmaması Come4Work’den hizmet alıp almamayı etkilemeyecektir. Üye dilediği zaman, söz konusu özel nitelikli kişisel verilere ilişkin alanları güncelleyebilecek, veri paylaşımını durdurabilecektir.

11. Üye, Come4Work'e Üye olarak, işbu Gizlilik Prensipleri'ni okuduğunu ve kabul etmiş sayılacağını ve Gizlilik Prensipleri'nin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Ayrıca Üye gerek Gizlilik Prensipleri'ne uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, gerekse işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde  Berlin Eyalet Mahkemeleri ve İcra Daireleri ve Alman Hukuku yetkili kılınmıştır.

12. Come4Work, gizlilik prensipleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişikliklerden tüm üyeler haberdar edilecektir.

13. Üye, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Prensipleri'nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

14. Come4Work Gizlilik Prensipleri'ne gösterdiğiniz ilgi ve güvene teşekkür ederiz.

bottom of page